Konsultacje fizjoterapeutyczne niemowląt i małych dzieci

Konsultacje fizjoterapeutyczne niemowląt i małych dzieci

W Med-Silesia Medical Care Ruda Śląska przeprowadzana jest ocena neurorozwojowa dziecka i rehabilitacja wg metody NDT Bobath oraz integracji sensorycznej. Przeprowadzany jest także instruktaż: pielęgnacyjny, masaż Shantala oraz prowadzone są konsultacje z noszenia dzieci w chuście. Najlepszy moment na konsultację fizjoterapeutyczną niemowlęcia to 2. miesiąc życia dziecka.

Specjaliści Med-Silesia

Mgr Anna Urbanek-Gawron

Ocena neurorozwojowa dziecka Ruda śląska

Ocena neurorozwojowa
dziecka Ruda Śląska

Ocena neurorozwojowa dziecka jest kluczowa dla określenia stanu jego rozwoju neurologicznego oraz wykrycia ewentualnych zaburzeń w rozwoju. W trakcie oceny fizjoterapeuta Med-Silesia Ruda Śląska bada funkcje neurologiczne, takie jak reakcje na bodźce, ruchy kończyn, siłę mięśniową, koordynację ruchową oraz funkcje poznawcze, takie jak rozwój mowy, umiejętności społeczne i emocjonalne.

Ocena neurorozwojowa wykonywana jest przede wszystkim u niemowląt i małych dzieci w celu wykrycia wczesnych objawów zaburzeń rozwoju. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia i terapii, co pozwala na poprawienie szans dziecka na zdrowy i pełny rozwój.
Ocena neurorozwojowa dziecka Ruda śląska

Rehabilitacja dzieci wg metody NDT Bobath

Metoda NDT Bobath (Neurodevelopmental Treatment) jest stosowana w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, pourazowe uszkodzenia mózgu, padaczka, choroby genetyczne i wiele innych. Metoda ta opiera się na połączeniu nauki o rozwoju ruchowym człowieka z neurologią, anatomią i fizjologią.

Rehabilitacja wg metody NDT Bobath w Med-Silesia Ruda Śląska jest indywidualnie dostosowana do potrzeb każdego dziecka. Terapia skupia się na stymulowaniu centralnego układu nerwowego poprzez rozwijanie koordynacji, równowagi, siły mięśniowej, stabilizacji rdzenia kręgowego i wzmacnianie kontroli nad ruchem.

Med-Silesia Ruda Śląska

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oraz specjalistami w naszym Centrum Medycznym Med-Silesia Ruda Śląska oraz do umówienia wizyty online.
Szukaj