Dr Michał Szpringer

Ginekolog-położnik

Sprawdź opinie o specjaliście


Więcej informacji o: Dr Michał Szpringer

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach. Obecnie pracuje w ośrodku III st. referencyjności na Oddziale Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Zajmuje się prowadzeniem ciąży fizjologicznej i ciąży powikłanej, diagnostyką chorób ginekologicznych oraz leczeniem chorób kobiecych. Uzyskał tytuł certyfikowanego kolposkopisty Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.
Szukaj