Kolposkopia

W naszej placówce badaniem kolposkopowym zajmuje się Dr Mikołaj Baliś. Posiada tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (nr KLP/104) w zakresie prewencji wtórnej raka szyjki macicy, który potwierdza umiejętności praktyczne w zakresie HPV-zależnego skriningu raka szyjki macicy, w tym kolposkopii z biopsją. Systematycznie podnosi swoje kompetencje w tym zakresie.

Dr Mikołaj Baliś

Med Silesia Medical Care | Prywatne Gabinety Specjalistyczne © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.