Kontakt z lekarzem
Godziny przyjęć
Soboty od 8:00
Dr

Katarzyna Wilkosz

Lekarz rezydent w dziedzinie kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym Katowice Ochojec

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwesytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuję i realizuję specjalizację z zakresu kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. L. Gieca w Katowicach.

Jestem członkiniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK ) oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). W swojej codziennej praktyce kieruje się zasadami EBM (Evidence Based Medicine – medycyna oparta na faktach) oraz aktualnie obowiązującymi wytycznymi. W praktyce zawodowej zajmuje się gównie diagnostyką i leczeniem niewydolności serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych oraz innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Mam doświdczenie w zakresie programowania oraz opiekii nad pacjentami z implatowanymi podskórnymi urządzeniami kardiologicznymi ( tj: kardiowerterami-defibrylatorami, kardiostymulatorami, kardiowerterami-defibrylatorami z funkcją resynchronizacji). Obecnie pracuje w Poradni Kardiologicznej III Kliniki Kardiologii GCM SUM. W swoim ośrodku sprawuje funkcję koordynatora ogólnopolskiego programu opiekii nad pacjentamii po zawale serca w ramach Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej („KOS zawał”).

Realizuje przewód doktorski z cyklu publikacji dotyczącego realizacji i efektów programu KOS-zwał w Polsce. Jestem autorką oraz współautorką publikacji naukowych z dziedziny kardiologii.

Swoje kompetencje podnoszę regularnie uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych kursach i konferencjach naukowych.

Med Silesia Medical Care | Prywatne Gabinety Specjalistyczne © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.