Kontakt z lekarzem
Godziny przyjęć
Poniedziałek od 16:00
Dr n. med.

Iwona Kozak-Darmas

Specjalista ginekolog położnik

Wykształcenie

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach im. L. Waryńskiego, Wydział Lekarski

Zatrudnienie

Zatrudniona w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu na stanowisku asystenta i adiunkta, starszego wykładowcy Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do nadal.

Członkowsko towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne,
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej,
Polskie Towarzystwo Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii,
The International Academy of Cytology.

Wykształcenie podyplomowe
I i II stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii.
Kurs Cytodiagnostyki onkologicznej – Cytolog.
Studium szkolenia pedagogicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Certyfikat – kolposkopia stopień podstawowy oraz stopień dla zaawansowanych,  organizowany przez Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Onkologii CM  UJ w Krakowie.
Kurs diagnostyki koposkopowej szyjki macicy – śląski WOK.

Doświadczenie zawodowe
Czynny udział w realizacji programu rządowego – Profilaktyka Raka Szyjki Macicy.
Certyfikat PTG po szkoleniu pt. „Organizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy” – Poznań.
Organizacja i prowadzenie Kursów Cytologicznych w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy.
Współwykonawca grantu „Analiza markerów profibrogennych, antyfibrogennych, podścieliska, angiogenezy, apoptozy oraz markerów nacieku zapalnego u pacjentek z liszajem twardzinowym sromu leczonych metodą fotodynamiczną”.
Udział w licznych Sympozjach Naukowych, Konferencja i Kongresach krajowych i zagranicznych również jako wykładowca.
Posiadacz wielu certyfikatów polskich i zagranicznych.
Autor i współautor 95 prac naukowych, publikowanych w recenzowanych czasopismach, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach:

„Zakażenia w położnictwie i ginekologii” pod redakcją Tomasza Niemca.
„Zarys Ginekologii Onkologicznej” pod redakcją Janiny Markowskiej i Radosława Mądrego.

Leczenie
Zakażenia pochwy i sromu.
Zakażenia narządów płciowych wywołane wirusem HPV.
Opryszczka narządów płciowych.
Diagnostyka i leczenie nienowotworowych schorzeń sromu i dermatoz sromu.
Diagnostyka i leczenie stanów przednowotworowych i nowotworów sromu i pochwy.
Diagnostyka i leczenie liszaja twardzinowego sromu.
Fototerapia fotodynamiczna.