Konsultacje diabetologiczne

Dr Małgorzata Kozioł

Konsultacje diabetologiczne w Med-Silesia Medical Care obejmują m.in.
leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1, typu 2, typu 3 oraz z cukrzycą
ciążową, a także prowadzenie terapii z zastosowaniem osobistych pomp
insulinowych.

Konsultacje obejmują również profilaktykę cukrzycy oraz innych chorób
cywilizacyjnych we współdziałaniu z dietetykiem oraz kardiologiem, a
także leczenie i profilaktykę powikłań cukrzycy we współpracy z
chirurgiem naczyniowym i kardiologiem.

Dr Małgorzata Kozioł
Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.