Kolposkopia

Dr Mikołaj Baliś

W naszej placówce badaniem kolposkopowym zajmuje się Dr Mikołaj Baliś.
Posiada tytuł Certyfikowanego Kolposkopisty Polskiego Towarzystwa
Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (nr KLP/104) w zakresie
prewencji wtórnej raka szyjki macicy, który potwierdza umiejętności
praktyczne w zakresie HPV-zależnego skriningu raka szyjki macicy, w tym
kolposkopii z biopsją. Systematycznie podnosi swoje kompetencje w tym
zakresie.

Dr Mikołaj Baliś