Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk – Patej

Ewa Jędrzejczyk - Patej

Dr hab. n. med.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2008 r. pracuje w Oddziale Klinicznym Kardiologii, Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu. W 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Na co dzień w SCCS poza diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi zajmuje się także kontrolą i programowaniem implantowanych urządzeń kardiologicznych takich jak rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory (ICD) oraz układy resynchronizujące (CRT). Obszary szczególnych zainteresowań w kardiologii: zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, elektroterapia i elektrofizjologia serca.