Blog Med-Silesia

Nowy wpis na blogu w każdy piątek!

Poronienia nawykowe - wywiad z dr n. med. Iwoną Janosz

Poronienia nawykowe - wywiad z dr n. med. Iwoną Janosz

Piątek, Maj 10, 2024

Dziś mamy przyjemność porozmawiać z dr n. med. Iwoną Janosz, specjalistką ginekologii i położnictwa, specjalistą perinatologii, na temat poronień nawykowych. Dowiemy się więcej o przyczynach tych poronień, jak są one diagnozowane oraz jakie są dostępne metody leczenia.

Czym są poronienia nawykowe i jakie są ich główne przyczyny?

Poronienie nawykowe, znane również jako nawykowe poronienie powtarzające się, występuje, gdy kobieta doświadcza kilku kolejnych poronień przed 20. tygodniem ciąży. Główne przyczyny poronień nawykowych mogą być różnorodne, w tym genetyczne, hormonalne, anatomiczne, immunologiczne, środowiskowe, a także związane z chorobami metabolicznymi i zakaźnymi. Często jednak nie udaje się ustalić konkretnej przyczyny.

Wśród przyczyn na pierwszym miejscu należy wymienić aspekt genetyczny. Rozwijający się zarodek składa się w 50% z materiału genetycznego matki i w 50% z materiału genetycznego ojca. Aby doszło do prawidłowego zagnieżdżenia oraz kontynuowania ciąży w materiale genetycznym zarodka nie może być żadnych zmian patologicznych. Jeśli takie zmiany wystąpią, może dojść do powstania nieprawidłowości płodu oraz łożyska, co może skutkować poronieniami nawracającymi. Badania przeprowadzane w naszym Centrum MedycznymMed-Silesia Medical Care obejmują praktycznie wszystkie aspekty genetyczne mogące prowadzić do opisanych wyżej zaburzeń ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki immunologicznej oraz innych chorób prowadzących do genetycznych uszkodzeń płodu – przykładowo trombofilie wrodzone.

Ważną grupą przyczyn poronień nawykowych są przyczyny hormonalne. Największy udział mają tutaj niewydolność lutealna, ale także często występujące choroby matki takie jak choroby tarczycy, cukrzyca, hiperprolaktynemia czy zespół policystycznych jajników. Pacjentkom cierpiącym na te schorzenia zgłaszającym się do naszego Centrum Medycznegooferujemy pomoc mającą na celu osiągnięcie takiego stanu remisji choroby, która znacznie zwiększy szansę urodzenia dziecka.

Jakie są objawy poronień nawykowych i jak można je zdiagnozować?

Objawy poronień nawykowych mogą być podobne do tych występujących w przypadku zwykłego poronienia, czyli krwawienie z dróg płciowych, bóle brzucha, skurcze macicy i utrata ciąży. Diagnoza poronień nawykowych wymaga starannego badania medycznego, w tym szczegółowej anamnezy, badania fizykalnego oraz badań dodatkowych, takich jak badania krwi (np. poziom hCG) i badania obrazowe (np. USG).

Jakie są czynniki ryzyka związane z poronieniami nawykowymi?

Istnieje wiele czynników ryzyka związanych z poronieniami nawykowymi, w tym wiek matki, obecność zaburzeń hormonalnych, choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, infekcje, wady anatomiczne narządu płciowego, używanie substancji toksycznych (takich jak alkohol i papierosy), a także czynniki genetyczne.

Czy zaburzenia immunologiczne mogą prowadzić do poronień nawykowych?

Tak oczywiście. To często niedoceniana przez lekarzy przyczyna tej patologii. Diagnoza oraz zrozumienie zaburzeń immunologicznych prowadzących do poronień stanowią wyzwanie. Z tego powodu niewiele gabinetów i ośrodków dysponuje doświadczeniem klinicznym i skutecznym leczeniem, które umożliwia donoszenie ciąży. Zarodek zawiera antygeny obce dla organizmu kobiety ciężarnej, pochodzące od ojca, co sprawia, że w niektórych przypadkach może być „obcy” immunologicznie. Warunkiem donoszenia ciąży jest m. in. uzyskanie równowagi pomiędzy działaniem układu immunologicznego ciężarnej a rozwijającym się płodem. Nawet niewielkie zaburzenia tego równowagi mogą prowadzić do straty ciąży. W tym mechanizmie szczególny udział przypada komórkom zwanymi komórkami NK (natural killer). Są one pierwsze, które rozpoznają i niszczą obce tkanki. Mogą atakować antygeny partnera lub „nauczyć się” rozpoznawać i niszczyć obce komórki. Wszystkie te aspekty immunologicznych przyczyn poronień nawykowych mogą być diagnozowane i leczone. W naszym Centrum Medycznym Med-Silesia ja zajmuję się tym problemem, współpracuję z odpowiednimi laboratoriami, które oferują pełen zakres badań laboratoryjnych w celu dokładnego zbadania układu odpornościowego partnerów i znalezienia przyczyny poronień nawykowych. Na podstawie wyników badań proponuję wdrożenie odpowiedniego leczenia, obejmującego modyfikację układu odpornościowego ciężarnej, stosowanie odpowiednich leków w dożylnych wlewach kroplowych oraz przepisywanie leków, które ciężarna może przyjmować w domu.

Jakie są inne metody leczenia poronień nawykowych?

Jak wspomniałam wcześniej leczenie poronień nawykowych zależy od przyczyny oraz indywidualnej sytuacji pacjentki. W niektórych przypadkach możliwe jest leczenie przyczynowe, na przykład leczenie hormonalne w przypadku zaburzeń hormonalnych. W przypadku nieznanej przyczyny lub braku skuteczności leczenia przyczynowego stosuje się różne metody wspomagające, takie jak farmakoterapia (np. leki hormonalne, leki przeciwkrzepliwe), procedury chirurgiczne (np. korekcja wad anatomicznych), a także wsparcie emocjonalne i psychologiczne. W wielu przypadkach konieczne jest wprowadzenie opisanego wyżej leczenia immunomodulującego.

Jakie są perspektywy przyszłych ciąż po poronieniach nawykowych?

Perspektywy przyszłych ciąż po poronieniach nawykowych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, w tym od przyczyny poronień, wieku pacjentki, jej ogólnego stanu zdrowia oraz dostępnych metod leczenia. W wielu przypadkach pacjentki mogą z sukcesem urodzić zdrowe dzieci po odpowiednim leczeniu i monitorowaniu. W przypadku niepowodzeń w ciąży, istnieją również opcje leczenia niepłodności.

Jakie wsparcie można uzyskać po doświadczeniu poronień nawykowych?

Po doświadczeniu poronień nawykowych ważne jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego i psychologicznego. Pacjentki mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych, wsparcia grupowego dla osób doświadczających straty ciąży oraz rozmów z partnerem, rodziną i przyjaciółmi. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne i szukać pomocy w przypadku wystąpienia objawów depresji lub lęku. Warto wspomnieć, że w naszym ośrodku oferujemy Pacjentkom wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne.

Jakie mogą być długoterminowe skutki emocjonalne po poronieniach nawykowych?

Doświadczenie poronień nawykowych może być bardzo traumatyczne dla pacjentek i może prowadzić do długoterminowych skutków emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, poczucie straty i żałoby, a także trudności w relacjach z partnerem i otoczeniem. Ważne jest, aby pacjentki miały świadomość tych możliwych skutków i szukały odpowiedniego wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czy istnieją środki zapobiegawcze, które można podjąć, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poronień nawykowych?

Istnieją pewne środki zapobiegawcze, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia poronień nawykowych. Przede wszystkim zaleca się zdrowy tryb życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę bogatą w składniki odżywcze, unikanie używek takich jak alkohol i papierosy, oraz radzenie sobie ze stresem. Ważne jest również monitorowanie ogólnego stanu zdrowia, wizyty u lekarza ginekologa i stosowanie się do zaleceń dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Czy poronienia nawykowe mogą być dziedziczne?

W przypadku niektórych pacjentek poronienia nawykowe mogą mieć podłoże genetyczne. Istnieją pewne genetyczne czynniki ryzyka, które mogą predysponować do wystąpienia poronień nawykowych, takie jak wady chromosomów, mutacje genów związanych z funkcją układu krzepnięcia krwi, czy też nieprawidłowości w układzie odpornościowym. Jednakże w wielu przypadkach przyczyna poronień nawykowych pozostaje nieznana, co utrudnia dokładne określenie wpływu dziedziczenia na ich występowanie.

Jakie mogą być skutki fizyczne dla organizmu kobiety po doświadczeniu poronień nawykowych?

Doświadczenie poronień nawykowych może mieć różne skutki fizyczne dla organizmu kobiety. Oprócz ryzyka wystąpienia powikłań związanych z samym procesem poronienia, takich jak infekcje lub uszkodzenie narządów płciowych, pacjentki mogą również doświadczyć niepłodności lub trudności w zajściu w kolejną ciążę. Istnieje również ryzyko wystąpienia powikłań związanych z leczeniem, takich jak działania niepożądane leków stosowanych w celu zapobiegania poronieniom nawykowym.

Rozmowa z dr n. med. Iwoną Janosz pozwala lepiej zrozumieć problem poronień nawykowych, ich przyczyny, diagnostykę i metody leczenia, a także podkreśla istotę wsparcia emocjonalnego dla pacjentek doświadczających tych patologii. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące poronień nawykowych, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem specjalistą. Zachęcamy do konsultacji specjalistycznych w Med-Silesia Medical Care.

Brak komentarzy
Szukaj